فیله میگو رگ زده سایز ۷۰-۶۱ مه پروتئین مقدار ۸۰۰ گرم


133,000 تومان